Electio Centar

Ljubica Krišto

Kroz dugogodišnje iskustvo rada sa ljudima prepoznala sam izazove s kojim se ljudi suočavaju na svome životnome putu. Od poteškoća u funkcioniranju do suočavanja sa okolnostima poput starenja, bolesti, osamljenosti i nedostatka povezanosti sa ljudima u svojoj blizini. Rad samoga centra je fokusiran na holistički pristup čovjeku, prepoznavanju njegovih potreba, snaga i volje. Želimo ponuditi  usluge koje će naši korisnici prepoznati kao nešto što im treba kako bi sretnije i zadovoljnije živjeli.

Usluge savjetovanja, psihoterapije i coachinga doprinijeti će kvalitetnijem življenju i suočavanju sa izazovima današnjega vremena kada smo zbog novoga ubrzanoga stila života svi pomalo osamljeni i obeshrabreni. Za ispunjeniji život vrijedi raditi na sebi i naučiti kako sebi pomoći te uvidjeti kako nam i drugi mogu pomoći na tom putu samoostvarenja.

Magistra sestrinstva, Savjetovatelj realitetne psihoterapije/ EIRT, Psiholoski savjetnik / O L.I, Psihoterapeut pod supervizijom / O.L.I, Board Certified Coach / WGI, EMDR terapeut pod supervizijom
Savjetovatelj
Ljubica Krišto

Studij sestrinstva završila pri Sveučilištu u Mostaru te stekla akademsku titulu magistre sestrinstva. Od 2005. godine radi u Domu zdravlja Livno, centar za mentalno zdravlje. Certificirani je trener na području BIH iz oblasti mentalnoga zdravlja, obuku prošla u sklopu Projekta mentalnoga zdravlja u BiH. Aktivni je vanjski suradnik Agencije za kvalitet i akreditaciju u zdravstvu u FBiH, završila mnogobrojne obuke iz područja menadžmenta i kvalitete u zdravstvu. U Domu zdravlja Livno je koordinator za kvalitet i akreditaciju. 2015. godine upisuje studij realitetne psihoterapije pri Europskom institutu za realitetnu terapiji(Eirt, Kranj).Prvi ciklus u trajanju od dvije godine završila 2016. godine. Trenutno radi i djeluje kao savjetovatelj realitetne terapije EIRT. Dodatnu specijalnost na području teorije izbora/ couchinga stiče završavajući edukaciju na Academy of Choice (USA, Board Certified Coach) kod utemeljiteljice In side Out Coching-a Kim Olver-Institut Williama Glassera utemeljitelja realitetne terapije i teorije izbora. Aktivni je član Udruge „Realitetna psihoterapija „ u BiH – , koja provodi edukaciju iz realitetne psihoterapije na području BiH https://www.realitetnapsihoterapija.com/ – te je član EIRTA https://www.eirt.si/dom/– i WGI – https://wglasser.com/

Završila edukaciju za psihološkog savjetnika iz Integrativne psihodinamske psihoterapije. Završila edukaciju za psihoterapeuta, pravac Integrativna psihodinamska psihoterapija koju je pohađala u O.L.I. centru za edukaciju. Mentor i supervizor Nebojša Jovanović psiholog, psihoterapeut, coach, osnivac integrativni psihodinamskog pravca O.L.I. https://olicentar.rs/
Završila  trening razvojnih vještina iz integrativnog psihodinamskog pravca te stekla certifikat trenera. Član Europske asocijacije za savjetovanje, član Udruženja za psihoteraoiju, savjetovanje, coaching Srbije, član O.L.I. zajednice. https://savetnik.org.rs/

https://epale.ec.europa.eu/hr/content/obuka-za-oli-psihodinamski-metod-u-podgorici

EMDR terapeut(u superviziji) edukaciju pohađa pri Udruženju EMDR terapeuta u BiH I EMDR EUROPE. Edukaciju provode prof Melvudin Hasanović neuropsihijatar,MD,PhD i dr Manda Holmashaw EMDR EUROPE senior trener, a pod supervizijom Ivane Trlin,psihoterapeutkinja, EMDR terapeutkinja,dječji psiholog.

Bake i djedovi mogu pozitivno utjecati na djetetov razvoj, ali i graditi uzajamno povjerenje

Ljubica Krišto o borbi protiv nasilja nad ženama

Ljubica Krišto o borbi protiv nasilja nad ženama: Niste same! Izlaz iz otežavajućih okolnosti postoji!

Na koji način možemo osnažiti žrtve nasilja da se ne ustručavaju potražiti pomoć, ali i potaknuti javnost da prijavljuje nasilje svake vrste?

Savjetovanje

Akreditovani savjetnici – sa nacionalnom i europskom licencom:

Psihoterapeutkinja Ljubica Krišto o donošenju i provedbi novogodišnjih odluka

Ključ uspjeha je u prihvaćanju slabosti koje možete pretvoriti u svoje snage ako ne bježite od njih

Psihoterapija pomaže samo onda kad i sam čovjek želi upoznati i prihvatiti samog sebe.

Alfred Albert